Behandelingen


Tijdens een behandeling loop ik naast de mens (mijn client) en waar hij/zij vastloopt volg ik hun pad totdat ze me niet meer nodig hebben. Ik geef mijn clienten handvaten zodat ze zelf vooruit kunnen.

Mijn optiek is ook niet om zaken op te lossen voor mijn clienten maar dat men zelf oplost om te ervaren wat de kracht hiervan is. En dat we vervolgens samen komen tot zelfinzicht.

Elk consult hangt afhankelijk van de hulpvraag samen met een energetische behandeling omdat het lichaam energie nodig heeft om het zelfgenezend vermogen te stimuleren. Uiteindelijk dragen wij zelf een deel bij aan het lichaam en gaat het lichaam zelf aan de slag met genezing.


Werkwijze

Een eerste behandeling (intake) duurt 45  tot 60 minuten en bespreken we het vraagstuk. Tijdens de intake voel ik in in het systeem van de client en ga ik aan de slag met een energetische behandeling. Na de behandeling bespreek ik samen met de client wat ik tegen gekomen ben, wat er behandeld is en hoe de client zelf aan de slag kan gaan.


Kosten vanaf 1 Januari 2022

  • Een behandeling van 45 minuten kost €89,50

Voor meer informatie over de soorten behandelingen die mogelijk zijn, geef ik graag mondeling een toelichting of uitleg.


Vergoeding zorgverzekering

Een vergoeding door de zorgverzekering is mogelijk, ik ben aangesloten bij beroepsvereniging Verbond Van Energetische Therapeuten (registratienummer 18006) en sta geregistreerd in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (licentienummer 18061BR).

Via www.zorgwijzer.nl/vergoeding vindt u een overzicht van de mogelijke vergoedingen vanuit een aanvullende zorgverzekering.